تحلیل فیلم و سریال

بررسی ویدئویی فیلم "فصل نرگس"

بررسی ویدئویی فیلم "فصل نرگس"

قصه روایت زندگی آدم هایی است که پیوند عضو سرنوشت آنها را دچار تغییر می کند كه شیوه اپیزودیک فیلمنامه ترکیبی از چند قصه در رابطه با همين موضوع است.

بیشتر