کافه پلی قسمت پنجاه و نهم - سینما

در قسمت پنجاه و نهم کافه پلی - سینما

- بررسی مستند Birth of the Dragon
- بررسی فیلم "انزوا"
- مرور اخبار و نگاهی به باکس آفیس

  • اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی

نظرات